Wat doen wij?

Wij bieden een  kwaliteitskader dat beantwoordt aan alle punten van bijlage 6 van STS-P 71-3.

De vertrouwelijkheid van de gegevens, het vertrouwen van iedereen en de belangen van de consument zijn de punten waaraan we bijzondere aandacht besteden.

Daarom certificeren wij luchtdichtheidsmeters conform de nieuwe norm STS-P 71-3. Dit zowel op praktisch als theoretisch vlak. Daarnaast bieden wij een kwaliteitskader aan met een collectief toezicht.

Volgende thema’s worden binnenkort verder toegelicht op onze website:

  • Systeem van collectief toezicht
  • Versterking van het vertrouwen
  • Databank die niet verplicht maar mogelijk is
  • Garantie van de vertrouwelijkheid van de gegevens
  • Verantwoordelijkheid van de conformiteit van het kwaliteitskader
  • Verantwoordelijkheid van de meter
  • Opstelling van een betrouwbaar verslag conform STS-P 71-3 in zijn huidige toestand en de mogelijke toekomstige wijzigingen ervan