Werkwijze

Ons kader legt de lat hoog en controleert alle meetverslagen!

Hiervoor gaan we als volgt te werk:

  • Momenteel dient u de verslagen aan ons door te mailen naar : meldingen@aicb-oacg.be
  • Zéér binnenkort zal dit gebeuren door uw meetfile(BlowerDoor en Retortec) in onze op maat gemaakte software in te lezen. Er wordt hiervoor nog een informatieavond voorzien om de werking van de software voor te stellen.
  • Indien de parameters zoals vastgelegd in de STS-P71-3 en ISO 9972:2015 kloppen, zal u een conformiteitsattest ontvangen.

Planning:

  • U dient voor het meten van gebouwen  < 4.000m3 geen planning aan ons door te geven. Hierdoor verliest u geen tijd en moet u geen kwartier wachten na uw meting.
  • Gaat u een gebouw meten > 4.000 m3, dan geeft u wel de planning aan ons door op meldingen@aicb-oacg.be. Zo kunnen wij onverwacht een in-situ controle uitvoeren. Grote gebouwen zijn moeilijker achteraf te controleren.

In situ controles:

  • Indien er na desktop controle toch een fout wordt vastgesteld, door bvb geen juiste foto’s op te laden zal het controleniveau verhogen. Dit wil zeggen dat u dan wel gedurende 3 maanden uw planning van alle gebouwen dient door te geven. Wij zullen dan onverwacht een in-situ controle komen uitvoeren.
  • Er zullen ook steekproefsgewijs in-situ controles worden uitgevoerd.

Facturatie:

  • Er wordt maandelijks een factuur verstuurd van de afgeleverde conformiteiten.